Credit beheer

Credit beheer

Als bedrijf kun je de bedrijfsvoering alleen goed doen als er sprake is van een gezonde financiële positie. Want dan ben je instaat om betalingen op het juiste moment te doen, zodat de bedrijfsprocessen niet in gevaar komen. Dat kan worden bereikt door het credit beheer te optimaliseren. Dat is een taak van de administratie, die valt onder het debiteurenbeheer. Eén van de grootste gevaren ten aanzien van de liquiditeit is het ontstaan van een groot aantal slecht betalende klanten. Uiteindelijk kunnen die ertoe leiden dat de operationele doelen niet worden behaald. Dat kan leiden tot ernstige omzetproblemen.

Credit beheer

Voorspelbare inkomsten

Bedrijven moeten ervoor zorgen dat er consequent facturen worden gestuurd naar klanten als er diensten of producten zijn geleverd. Door te zorgen voor een continue stroom aan facturen zal er ook een voortdurende en voorspelbare stroom inkomsten zijn. Het tijdig sturen van facturen is een taak van de financiële administratie. Na het sturen van een factuur moet er een signaleringssysteem in werking treden, dat een signaal geeft als de gefactureerde bedragen niet op tijd op de rekening staan. Als dit alarmeringssysteem niet correct werkt loopt het credit beheer van je bedrijf spaak, want dan heb je minder krediet dan was verwacht.

Zelf doen of uitbesteden?

Het debiteurenbeheer kan een flinke klus zijn als het moet worden uitgevoerd door iemand voor wie dit als een secundaire activiteit geldt. De kans is groot dat achterstallige betalingen niet tijdig worden ontdekt, en dat er te laat juridische procedures in gang worden gezet. Het credit beheer bevat dan veel onzekerheden. Als dat in een bedrijf het geval is, is het verstandig om de financiële administratie te laten herinrichten of het debiteurenbeheer volledig uit te besteden. Zowel hulp bieden bij een herstructurering als het volledig overnemen van het debiteurenbeheer kun je laten uitvoeren door CBMK.